Prekid disanja tokom sna

0
369

Nosi i drugi naziv kao Sleep apneja sindrom.U poremećaju spavanja nastaje  apneja odnosno kratki periodični prestanci disanja 15-20 sekundi tokom spavanja što nosi sa sobom deoksigenizaciju krvi-hipoksemiju, cijanozu.
Apneja je inspiratorni grč, koji se karakteriše inspirijumom dostizanjem svog maksimuma održava u fazi platoa nekoliko sekundi.Kada nastane prestanak disanja u toku spavanja organizam refleksno podiže puls i krvni pritisak usled pada zasićenosti tkiva kiseonikom.To stanje je vrlo ozbiljno i opasno jer taj sindrom sleep apneja nosi sa sobom i smrtni ishod zbog infarta srca i moždanog udara.
Uzroci mogu biti: sužavanje disajnih puteva tokom spavanja (hrkanje), neprohodnost disajnih organa, poremećaj centra za disanje, prekomerna telesna težina-obesitas, starost, prateći simptomi odredjenih bolesti.
Apneja prema patofiziološkom mehanizmu deli se na: opstruktivne, centralne, mešovite, idiopatske.
Idiopatska apneja može nastati:
-Nezrelost respiratornog centra kod prevremeno rodjene dece
-Abnormalnosti u prenosu nadražaja preko odredjenih supstanci u mozgu
-Upotreba raznih lekova-antidepresivi, stimulansi
-Hronična bubrežna insuficijencija, bolesti jetre
-Katapleksija (slabost mišića ili paraliza). 
Simptomatska apneja može biti:respiratorni poremećaj, metabolički poremećaj, termička nestabilnost, intrakranijalno krvarenje,anatomsko suženje disajnih organa, šok, anemija, hipoksija, sepsa.
Postoji i fektori rizika kao: anatomske malformacije, menopauza, pol, starost, telesna težina, hrkanje, pušenje, alkoholizam, promene u nosu.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu raznih metoda: dominantna je endoskopsko ispitivanje, zatim Cefalometrijske  radiografije.Otkrivanje urodjene orofacijalne malformacije.Neophodno je pratiti sledeće parametre: tip disanja, odgovor na kožne stimulacije, acidobazni status, KKS (najviše zbog nivoa hemoglobina).Vrednost glikoze, kalcijuma, fosfora u krvi.Telesna temperatura praćenje stanja osobe, kontrola telesne težine.
Lečenje:
Kod dece se vrši tonzilektomija i nazalna rekonstrukcija kada zato postoji indikacija.Poboljšanje prohodnosti disajnih puteva raznim aparatima, protezama.Ne spavati na ledja, baviti se fizičkim poslovima, smanjivanje telesne težine.
Najbolji način lečenja je putem kontinuiranog pozitivnog vazdušnog pritiska ( CPAP), primenom priručnog aparata koji isporučuje sobni vazduh pod povećanim pritskom.Taj aparat  se zasniva na principu pneumatskog klina koji probija opstrukciju gornjih disajnih puteva  širi ih i uspostavlja ponovnu prohodnost.Važna je i promena položaja u spavanju, može da poboljšava simptom.
Hirurško lečenje je na zadnjem mestu u lečenju apneje zbog eventualnih malformacija ili prepreka koji uzrokuje apneju.Najčešće hirurške intervenciju su: uvolopalato faringo plastika (UPPP).Princip je kod ove intervencije da se odstrani suvišno meko tkivo velo i orofarinksa s tim se umanjuje hrkanje i opstrukcija.U slučaju urodjenim orofacijalnim malformacijama sa retrognatijom rade se hirurške intervencije, repozicioniranje maksile i mandibule  (njihovo izvlačenje ka napred) s tim se jezik pomera proširuje se hipofarinks i uspostavlja se bolja prohodnost gornjih disajnih puteva.Redje primenjivana metoda je proširenje retrolingvalnog prostora pomeranjem ili stanjivanjem baze jezika intervencijom na samom jeziku ili povlačenjem kompletne strukture preko uporišta na hijoidnoj kosti ili mandbuli.

POSTAVI ODGOVOR