Distonija

0
318

distonijaDistonija je promena stanja normalne tkivne ili nervne napetosti, gubitak tonusa mišićnog napona.Može da se manifestuje generalizovano to su torziona distonija ili spazam.Primarni oblik je vezan za nasledje, prenosi se autosomno recesivno.Sekundarni oblik je vezan za neka oboljenja kao perinatalno oštećenje, encefalitis, traume glave, multipla skleroza, tumori, oštećenje kičmene moždine, toksini, lekovi, blokatori dopaminskih receptora.

Simptomatologija:
Distonični pokreti su nevoljni, spori, dugotrajni, održavaju distonični položaj tela ili ekstremiteta (uvrtanje).Zahvaćena je muskulatura tela ili ekstremiteti.Kao početni simptom je akciona distonija sa izvrtanjem noge i stopala na neprirodan način.Ako ovi pokreti zahvate obe noge, liči na makazast hod.Javljaju se trzajevi ramena ili blago grimasiranje lica.Može da se uključi rameni pojas, trup.U početku spazam-grač javlja se retko zatim sve češće.Može da zahvati glavu, nastaje poremećaj govora i gutanja, lingvalna distonija zatim blefarospazam-grč očnih kapaka.Osim distoničnih grčeva mogu da se jave i mioklonični trzajevi-neuskladjeni pokreti kao tortokolis.Ako zahvati celo telo naziva se distonični status.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, objektivnog pregleda, genetskog testiranja (potreban je pozitivan klinički nalaz).

Lečenje:
Primenjuje se oralna terapija levodopa, antiholinergici, baclofen, benzodiazepini.Vrši se hemodenervacija, fizikalna i okupaciona terapija, imobilizacija, hirurško lečenje.Periferna hirurgija obuhvata mielektomiju i perifernu denervaciju.Centralnu hirurgiju sačinjava palidotomija.

POSTAVI ODGOVOR