Hidromijelija

0
329

HidromijelijaHidromijelija je naziv za proširenje samog centralnog kanala kičmene moždine u kome se skuplja likvor-cesebrospinalna tečnost.Obično je zbog kongenitalnog abnormalnosti ili je šupljina posledica nekroze tumora.

Simptomatologija:
Šupljina je ispunjena tečnošću i vrši pritisak na ćelije prednjih rogova kičmene moždine, senzitivne puteve, piramidne puteve i dovodi do njihove degeneracije.Razvojem šupljina nastaje destrukcija sive mase kičmene moždine i prekid spinotalamičnog puta koji prolaze kroz nju, za suprotnu stranu u segmentima kičmene moždine.Tegobe su razultat navedenih lezija: osetljivost na bol, oštećenje, termičke senzacije uz očuvan dodir uglavnom na rukama, uz oštećenja perifernih neurona, hipotrofija malih mišića šake, trofičke promene u kostima ruke, potkožnom tkivu i koži.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu  kliničke slike, CT, NMR-om je najbolji izbor metoda za tačnu dijagnostiku.

Lečenje:
Sastoji se od hirurške intervencije ili obične incizije šupljine sa drenažom ili subokcipitalne dekompresije.Kod hidromijelije sa udruženim hidrocefalusom vrši se ventrikuloperitonealni šant.Od lekova se primenjuju miotonolitici.

POSTAVI ODGOVOR