Hidrocefalus

0
370

hidrocefalusHidrocefalus je naziv za proširenje komora mozga zbog povišenje pritiska u CNS-u, zbog povećane količine cerebrospinalnog likvora.To stanje može nastati kao posledica upala CNS-a, krvarenja, tumora, povreda.Poremećaj nastaje zbog smetnji oticanja, odstranjivanja ili stvaranja likvora (moždana tečnost).U glavi se zbog takvog stanja nalazi „viška vode“- (vodena glava).Likvor se proizvodi u mozgu u komorama-ventrikulama koji su povezani.Plexus chorioideus je telo koji stvara likvor.Iz bočnih komora likvor prelazi u ostale komore mozga zatim oko mozga i kičmene moždine.Stari likvor se upija u vensku krv, i na taj način se odstranjuje.Celi ciklus od stvaranja do odstranjivanja likvora je zaštitni mehanizam za CNS-a.Kada se ta ravnoteža negde poremeti nastaje hidrocefalus.Likvor se nakuplja u većoj količini i može da oštećuje nervno tkivo.To se ne smatra bolešću već je stanje nastalo kao rezultat neke bolesti ili zbog nekog uzroka.Može biti različita podela prema vremenu urodjeni i stečeni, zatim prema pritisku u lobanji hipertenzivni i normotenzivni.Podela još može da se vrši po razvoju bolesti: opstruktivni, hipersekretorni, malresorptivni.
-Opstruktivni ili nekomunikatorni hidrocefalus nastaje zbog prepreke u oticanju likvora uzroci su: tumori, kongenitalne anomalije, ožiljci.
-Hipersekretorni hidrocefalus nastaje zbog hipersekrecije likvora uglavnom kod tumora-dela mozga koji stvara likvor.
Malresorptivni hidrocefalus nastaje zbog poremećaja upijanja (resorpcije), ili odstranjivanja likvora iz mozga.Uzrok ovog tipa može biti zbog povrede, upale, operacije, krvarenje u mozgu.

Simptomatologija:
Kod dečjeg hidrocefalusa zapaža se velika glava, velika fontanela-otvoreni šavovi kostiju glave omogućavaju povećanje lobanje.Javlja se napetost kože glave, čelo je široko, vena glave je izražena, suture su razmaknute, glava raste a dete zaostaje u rastu i psihomotornom razvoju.Često dolazi do povraćanja, plača, razdražljivosti, poremećaja svesti.
Po rodjenju deteta neophodno je merenje obim glave, koji treba da bude od 32-35 cm, a do navršene godinu dana 45 cm.Svaki veći obim glave, brže širenje, sporije zatvaranje fontanele budi pažnju na hidrocefalus.
Kod odraslih osoba kosti lobanje su srasle i glava ne može da se povećava.Nakuplja se likvor i daje znake akutnog ili hroničnog povećanja pritiska u lobanji.Povećana količina likvora pomera moždanu masu prema kanalu kičmene moždine što uzrokuje oštećenja, uklještenja pa i smrt.Zbog povećanog pritiska u glavi nastaje glavobolja, mučnina, povraćanje, smetnje vida, govora, hoda i oštećenje kranijalnih živaca.

 

Dijagnoza:
Za postavljanje tačne dijagnoze neophodan je multidisciplinarni pristup tj.saradnja lekara specijaliste iz raznih oblasti neurolog, neurohirurg, oftalmolog.Primena sofisticiranih medicinskih dijagnostičkih sredstava CT-om, NMR-om, merenje pritiska likvora posle lumbalne punkcije.

Lečenje:
Smanjenje likvora kauterizacijom ili ekscizijom horioidnog pleksusa.Povećati oticanje likvora diuretikom ili lumbalnom punkcijom. Smanjuje se intrakranijalni pritisak hipertoničnim rastvorom i kortikosteroidima.Operativna metoda omogućava stvaranja tzv.šanta-silikonske cevčice sa ugradjenim ventilom čiji jedan kraj postavljen u bočnu moždanu komoru, a drugi kraj u stomačnu šupljinu.To se naziva ventrikulopritonealni šant, i time se sprečava višak tečnosti, povećanje pritiska u lobanji (često nosi sa sobom i komplikacije kao zapušenje ili infekcije šanta).Savremena tehnika omogućuje endoskopske procedure.U moždanu komoru se uvodi tanak fiberoptički instrument-endoskop sa kamerom, kojim se  otklanja prepreka u toku likvora.Tada se ne ugradjuje šant i kvalitet života je znatno povoljnije.

Prognoza:
Zavisi od uzroka i udruženih poremećaja, važno je da se lečenje započinje što ranije zbog oštećenja moždanog tkiva.

POSTAVI ODGOVOR