Enkropeza

0
269

enkropezaEnkropeza je naziv za nekontrolisano pražnjenje creva nakon treće godine uzrasta, kada je već normalno da ta funkcija bude uspostavljena.Može da bude povezan sa nekontrolisanjem mokrenjem-enurezom.Uzrok može biti neadekvatna obuka, psihološki poremećaj, otpor, socijalne  norme za defekacijom na prigodnim mestima, odlaganje zbog neodgovarajućeg mesta, zadržavanje fecesa zbog bolne defekacije  (analne fisure, hemoroidi).Psihološke prirode nakon rodjenja mladjeg deteta, da privuče pažnju na sebe, hoće da postane opet mala beba zbog prvilegije.Može biti reakcija na porodičnu atmosferu, na vaspitača ili nekoj drugoj osobi.

Simptomatologija:
Odredjeni tip deteta sa enkoprezom ne postoji, ali su ta deca uglavnom pasivna, plašljivi, skloni su ekscesima sa niskom tolerancijom.Javlja se voljno ili nevoljno ispuštanje fecesa na neprikladnim mestima, stolica je normalne konzistencije.Može biti produžetak normalne dečje inkontinencije, gubitak već stečene kontrole ili namerno izvršenje defekacije uprkos postojanju normalne fiziološke kontrole creva.To stanje može da se ispoljava kao poremećaj u emocionalnom ili psihijatrijski poremećaj, i kao sekundarni simptom dete može biti izolovan ili odbačen od strane drugova.

Lečenje:
Uvek terba isključiti organski uzrok.Lečenje je psihoterapijsko sa bihevioralnim pristupom.Dete se stavlja na nošu u redovnim vremenskim intervalima i tako se pokušava uspostaviti ritam pražnjenja creva.Psihoterapija je pomoć zbog prateće anksioznosti i osećaja socijalne izolacije.Dete ne treba kažnjavati, promeniti zaprljan veš bez vikanja, bez velike tenzije na miran način.

POSTAVI ODGOVOR