Tropska spastična parapareza

0
351

tropska-spasticna-paraparezaTropska spastična parapareza je virusna infekcija koji predstavlja mijelopatiju izazvana Humanim T-limfocitnim virusom (HTLV I.), već po nazivu bolest se javlja u tropskim predelima.Bolest može da se širi preko zaražene igle, polnim putem, ili preko zaražene majke koji prenosi bolest preko majčinog mleka.Antitela ovog virusa nalazi se u krvi, likvoru  kod ovih bolesnika.Progresivna inflamacija izražena je u torakalnoj kičmenoj moždini, u beloj masi velikog i malog mozga.

Simptomatologija:
Postoji progresivna simetrična spastična parapareza, parestezija noge, slabosti mišića, poremećaj sfinktera, artritis, dermatitis, keratokonjuktivitis.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, neurološkog nalaza, CT, NMR, laboratorijske analize, seroloških reakcija.

Lečenje:
Uspešnog leka nema, daju se miotonolitici, kortokosteroidi kojima se može suprimirati imunološku reakciju ili plazmaferezom.

POSTAVI ODGOVOR