Status epilepticus

0
464

Status epilepticusEpileptički status karakteriše serijom napada izmedju kojih bolesnik ne dolazi svesti.To je produženi napad ili više napada izmedju kojih nema oporavka.
Simptomatologija i podela:
1.Veliki epileptični napad-grand mal status epilepticus major generalizovani tonički-klonički status epilepticus, koji predstavlja najdramatičniji i najurgentniji oblik napada.Počinje sa prodromima aurom ili iznenada.Aura-senzacija koja se javlja pre napada i traje nekoliko sekundi sa sledećem formom aure: senzitivna aura sa parestezijom, vegetativna aura (želudačne smatnje).Senzorna aura obuhvata sva čulna područja, vidi krugove tačkice, crvenu boju nekad sa halucinacijom.Mogu da se jave još i sledeće vrste aure: akustične čuje se ton  koji se stalno pojačava, olfaktivna-neprijatan miris, vestibularna-doživljava vrtoglavicu, motorna aura sa mišićnim grčevima.Precipitirajući faktori mogu biti konzumiranje alkohola, infekcije, prekid antiepileptične terapije, tumori, traume glave, encefalitis, vaskularni poremećaji.Status epilepticus počinje sa serijom napada pauze traju oko 20 minuta, konvulzivna faza počinje iznenada napadom, gubitkom svesti, vazduh je snažno potisnut iz pluća i prolazi kroz suženi prostor i čuje se ostar epileptički krik.Tonična faza raste na račun klonične koja je trajna sa kontrakcijom svih mišića, podignuti su očni kapci, grč donje vilice, može doći do ugriza jezika-morsus linguae zbog  čega je pljuvačka krvava.Dolazi do ubrzanja pulsa, povećava se krvni pritisak, proširenje zenice, cijanoza lica, kontrakcije bešike i trbušnog zida, popuštanja sfinktera i spontanog uriniranja i defekacije.Klonična faza počinje sa drhtanjem, kontrakcijom i grčevima svih mišića tela, lica, vilice, jezika.Nastaje hipersalivacija, traheo-bronhijalne sekrecije može da nastane i edem pluća.Status se završava konfuznim ili sumračnim stanjem.Prognoza zavisi od etiologije i terapijskog pristupa.

2.Mali epileptički napad-petit mal-status epilepticus minor nalazi se Lenoxov trijas simptoma:apsans, mioklonizmi i akinetske krize.Apsans je kratkotrajni gubitak svesti koji traju od 20-60 sekundi, bez konvulzije, ukočeno gledanje, ne reagije na draži i aktivnosti, sa proširenom zenicom koji ne reaguje na svetlost.Postoji retrogradna amnezija, bolesnik je u stuporu koji traje danima, nedeljama.Mioklonizmi sa kratkim apsansima koji su praćeni trzajima lica, žmirkanjem, pokretima ruke i uglova usta.Akinetički napadi  se manifestuju gubitkom svesti i mišićnog tonusa.
Džeksonov status-parcijalni somatomotorni status, može trajati satima i danima, svest je očuvan ili smanjen.
Psihomotorni status sa dugotrajnim automatizmima, fugama ili psihozom.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, anamnestičkim podacima o ranijoj epilepsiji.Radi se EEG (elektroencefalogram).
Lečenje:
Lek izbora je dijazepam-Bensedin, Valium, Apaurin, koji se daje intravenozno zbog snažnog miorelaksantnog dejstva.Treba paziti na jezik bolesnika da ne zapadne u ždrelo, zato se jezik fiksira.Dijzepam može da se aplikuje na svakih pola sata do prekida statusa.Dejstvo dijazepama treba produžiti parenteralno primenom  Phenobarbiton natrijuma.Kod dugotrajnog epileptičnog statusa vrši se reanimacija i intubacija zatim uvede se u narkozu.Vrše se razne intervencije kao aspiracija disajnih puteva, upotreba kardiotonika, rehidratacija, borba protiv kolapsa i moždanog edema.

POSTAVI ODGOVOR