Apraksija

0
229

ApraksijaApraksija je gubitak sposobnosti za izvodjenju namerne i nenamerne radnje.Uzrok bolesti može biti zbog oboljenja mozga, tumor, demencija, šlog, trauma.
Klinička slika: postoji više vrsta apraksija:
Motorna apraksija
*oštećenje motorne regije oko centralne brazde
*teškoće izvodjenja finih pokreta
*pokreti izvode sporo neprecizno sa naporom
*pogodjenost pokreta
Ideomotorna apraksija
*osoba ne može da izvede gestove na nalog, izvodi ih automatski
*izvodjenje složenih pokreta je otežano
*postoji oštećenje levog parijetalnog režnja
Ideatorna apraksija
*samo je moguće izvodjenje jednostavnih pokreta, složene pokrete ne može izvoditi
*postoji difuzna oštećenja P-T-O raskršća
*za izvodjenje složenog pokreta izgubljena šema
Konstruktivna apraksija
*postoji oštećenje oba parijetalna režnja
*nesposobnost konstrukcije elemenata (slaganje) u prostoru ili trodimenzionalnom (crtež, šibica, kocka)
*razlika izmedju konstruktivne apraksije oba parijetalnog režnja
*u sklopu sa Gerstmann-ovog sindroma
Specijalizovane apraksije
tu spada apraksija oblačenja, hoda, sedenja, kupanja.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike, neurološkog pregleda, RTG, CT, EEG, NMR,  laboratorijske analize i EMNG, (elektromioneurografija)
Lečenje:se sprovodi fizikalnom i govornom terapijom, lečenjem osnovne bolesti čiji je simptom apraksija.

POSTAVI ODGOVOR