Portnokavna encefalopatija(Encephalopathia portocavalis)

0
444

Funkcionalni, potencijalno reveizibilni poremećaj CNS-a koji podrazumeva niz neuropsihičkih ispada uslovljenih oboljenjem jetre. 
Etiopatogeneza:
Nepoznata, verovatno u vezi sa prisutvom toksina u krvi (produkti razlaganja aminokiselina) i poremećajem neurotransmisije u mozgu.
Klinička slika:
50-70% dekompenzovanih ciroza jetre, najčešće u blagoj formi poremećaj pažnje, ritma spavanja i promena raspoloženja. Kasnije somnolencija, dezorijentacija, do kome. Klasično se deli u 4 stadijuma.
Dijagnoza:
Psihometrijski testovi (procena mentalne apraksije) – rukopis, proste računske operacije, test formiranja zvezde od šibica, itd.

Diferencijalna dijagnoza:
Intrakranijalne lezije, metaboličke encefalopatije, intoksikacije
Terapija:
Dijeta sa malo belančevina, slabo resorptivni antibiotici oralno, laksansi – da se smanji resorpcija amonijaka iz creva.
KOMA JETRE (COMA HEPATICUM)
Najteži, IV stepen portnokavne encefalopatije, sa potpunim gubitkom svesti i nereagovanjem na draži. Nastaje naglo, akutno, ili, što je češće, postepeno. U pretkomatoznom stanju često je prisutan flapping tremor i fetor hepatikus. Česte su komplikacije – infekcije, metabolički poremećaji, krvarenja, srčana insuficijencija, hepatorenalni sindrom, edem mozga. Bolesnik se leči na odeljenju intenzivne nege, sa standardnim postupcima za komatozne bolesnike. Daju se osmotski diuretici (manitol). Lečenje je kao kod akutne insuficijenci.

POSTAVI ODGOVOR