Optički neuritis

0
304

Optički_neuritisOptički neuritis podrazumeva pojavu bola duboko iza jednog ili oba oka, koji se pojačava pri pokretanju očnih jabučica. U periodu ne dužem od četiri sedmice nakon početka bola, dolazi do slabljenja vida kao posledice centralnih ili paracentralnih ispada u vidnom polju.

Bol je posledica je upale optičkog nerva, a spontano prolazi u periodu do četiri sedmice. U pojedinim slučajevima, a zbog izbegavanja eventualnih komplikacija, može se primeniti terapija kortikosteroidima, kako bi se ubrzao proces zalečenja upale.

S obzirom da je bol praćen ispadima u vidu, neophodno je sprovesti odgovarajuću dijagnostiku u cilju isključivanja eventualnih kompresivnih lezija (tumora) u lobanjskom prostoru ili očnoj duplji, kao mogućih uzroka oštećenja vida i bolova

POSTAVI ODGOVOR