Adaptometrija

0
251

Adaptometrija

Adaptometrija označava merenje sposobnosti adaptacije oka na tamu i odredjuje se svetlosni prag.Razlikuje se oblik u tami, kada je vidljivost i osećaj smanjen.Bifazna krivulja pokazuje primarnu  adaptaciju odnosno brzom spuštanju svetlosnog praga.Sekundarna adaptacija je sa sporim spuštanjem svetlosnog praga.Od poznatih adaptometara se koristi Goldmann-Weekersov adaptometar u tamnoj prostoriji.Osoba se boravi u mraku 2 minuta, i nakon toga se izlaže u trajanju od  3-5 minuta adaptaciji na jako svetlo 200-3000 luksa.
To jako svetlo se koristi za uništavanje mrežnjačnog vidnog purpura i brisanje retinalnih impresija.Nakon toga u tami se odredjuje apsolutni pragovi svetlosnih nadražaja u odredjenim vremenskim razmacima tokom pola sata.

POSTAVI ODGOVOR