Ablacija retine

0
300

AblacijaAblacija retine je naziv odlepljenja senzornog dela mrežnjače od pigmentnog dela.Mrežnjača je unutrašnji deo oka sa složenih nervnih vlakana i na svetlo osetljivih vidnih ćelija (štapića, čepića).Odvajanje mrežnjače od pigmente i sudovne podloge dolazi do poremećaja ishrane vidnih ćelija i gubitka oka.Prema nastajanju ablacije retine deli se na: primarne i sekundarne.
Primarna ablacija retine je posledica degenerativnih promena horioretine i staklastog tela.Uglavnom se manifestuje kod miopije-kratkovidosti zbog istezanja retine, i nastaje degenerativna promena u njenim slojevima, javlja se pukotina kroz koju ulazi tečnost iz staklastog tela i razdvaja retinu.
Sekundarni oblik ablacija retine je posledica nekog procesa kao ožiljnih promena u staklastom telu, povreda oka, prisustvo parazita, malignitet u oku.
Simptomatologija:
Kao rani znaci su svetlucanje fosfene, kasnije se primećuje kao zavesu koja sklanja deo vidnog polja.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu oftalmološkog pregleda i ultrazvučnog nalaza oka i oftalmoskopija.
Lečenje:
Primenjuje se konvencionalna operacija oka-spoljašnje plastične plombe.Spoljno postavljanje na očnu jabučicu cirkularne trake, eksplante koji pritiskom na mestu pukotine u mrežnjači ima cilj da spolja trajno zavare izazivajuću upalu i ožiljke koji se vrši laserom.
Pneumatska retinopeksija se vrši kod sveže jednostavne rupture retine u gornjoj polovini oka.Ruptura  iznutra se zatvara ubacuje se resorbujući gas, potom se retina naleže i trajno se zavari laserom ili hladjenjem.
Vitrektomija je operacijska metoda, radi se kod komplikovanih slučajeva ablacije retine u unutrašnjosti oka.Iz oka se potpuno odstrani staklasto telo, skidaju se sve membrane i oko rupture se na priferiji izazivaju ožiljci sa laserom.Zahteva preciznu tehniku, aparate, instrumente, gledanje kroz mikroskop u toku intervencije.Upotrebljavaju se razne tečnosti, gasovi, koristi se i silikonsko ulje kao dugotrajna unutrašnja tamponada.

POSTAVI ODGOVOR