Duane sindrom

0
396

Duane-sindromDuane sindrom je kongenitalni poremećaj očnog motiliteta sa ograničenom abdukcijom ili addukcijom uz pratnju očne jabučice.Velika je verovatnoća da poremećaj nastaje u toku embrionalnog razvoje sa ulogom genetike redje utiču faktori iz spoljne sredine kao jatrogeni i inervacioni poremećaji.
Simptomatologija:
Poremećaj može biti obostrano, mada je češće na levom oku.Bolest nastaje otsustvom jedra nerva abducensa u ponsu i nedostatkom inervacije muskulus rektus lateralis, tako da se neki mišići kontrahuju kada ne treba, a drugi isto se ne kontrahuju  kada treba, značajni znaci su: strabizam, ograničena abdukcija (pogled ka spolja), ili addukcija (pogled ka nosu), gubitak biokularnog vida.Pogledom ka nosu dolazi do retrakcije očne jabučice-povlačenje unazad.Moguće su još i očne anomalije, katarakta, mikroftalmus, krokodilske suze, anomalija zenica, kolobom.Taj poremećaj povlači sa sobom razne sistemske poremećaje kao malformacije skeleta, nervnog sistema, bubrega, ušiju.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu oftalmološkog i  neurološkog pregleda, EMG (elektomiografija) i raznih dopunskih ispitivanja.
Lečenje:
Moguće je samo hirurška metoda-operativni zahvat.

POSTAVI ODGOVOR