Iritis

0
229

iritis eyeIritis označava zapaljenjski proces, koji je zahvatio samo dužicu.Iris je prednji deo srednjeg sloja oka ima izgled okrugle pločice u sredini se nalazi otvor to se naziva zenica ili pupilla.Iris sadrži pored krvnih sudova i pigmente smedje boje sa nazivom melanin.Od njegove količine zavisi boja oka.Sudovna opna deli zadnju od prednje komore koje preko zenice komuniciraju.Za nastanak oboljenja učestvuju etiološki faktori infekcije, leptospiroza, virusna infektivna oboljenja, toksoplazmoza.

Simptomatologija:
Po zapaljenjskom procesu iritisi se dele na: cirkumskriptne-nodularne i difuzne oblike.Kod cirkumskriptnih oblika ispoljava se u vidu čvorića, dok kod difuznog oblika proces zahvata dužično tkivo u celini.Kod oba oblika nastaje eksudacija koji može biti serozni, hemoragični, fibrozni, purulentni.Serozni oblik se manifestuje sa lakšom kliničkom slikom.Simptomatologija bolesti zavisi da li se radi o akutnom ili hroničnom obliku.Kod akutnog oblika simptomi su jači sa nadražajima epifora (suzenje oka), fotofobija, blefarospazam (grč kapka), hiperemija, bol, oštrina vida je smanjena.Kod subakutnog oblika simptomi su manje izraženi, dok kod hroničnog oblika slabo su osetni.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu oftalmološkog pregleda.Vrši se pregled dužice pomoću biomikroskopa, razne dopunske laboratorijske analize, histološki nalaz.

Lečenje:
Primenjuju se midrijatična sredstva.Aplikuje se atropin u vidu rastvora ili masti, moguće je zajedno sa adrenalinom.Vrši se davanje Kortizona lokalno, zatim davanje tablete Pronizona.Primenjuju se tople suve obloge električnim jastukom, termoforom, grejanje u toku dana 3-5 puta oko 20 minuta.U cilju zaštite od jake svetlosti može da se nose tamne naočare.Važno je ustanoviti uzročnika, tada se sprovodi etiološko lečenje odgovarajuće za tu vrstu oboljenja.

POSTAVI ODGOVOR