Presbiopija

0
244

PresbiopijaPresbiopija je staračka dalekovidost, koja se manifestuje starenjem sočiva posle 40-tih godina.Smanjuje se vidna oštrina i potrebno je nošenje naočara za blizu.Sočivo usled starenja gubi svoj elastičnost i sposobnost za fokusiranja bliskih predmeta.
Klinička slika:presbiopija se manifestuje progresivnom opadanjem akomodacije izmedju 40-45 god, obim akomodacije se smanjuje za oko 4 dioptrie.Kod osoba čiji rad sastoji se od čitanja i pisanja pojave se smetnje pri radu kao zamagljenje slova, igra slova, ne vidi dobro, što se može kompenzovati udaljavanjem predmeta pri radu.Ova pojava je jače izražena ukoliko je svetlost slabija jer dolazi do većeg širenja zenica, usled čega su rasipni krugovi jače izraženi.
Kod nekorigovane hipermetropije potreba za korigovanje blizinskog rada i pre 40-te godine.Kod miopije manjeg stepena presbiopne pojave se kasnije javljaju.
Presbiopija nastupa sa oderdjenim promenama kao glavobolja, poremećaj vida na blizu, potrebno je odredjeno odstojanje za obavljanje nekog posla.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu oftalmološkog pregleda.
Lečenje:presbiopija se leči  nošenjem naočara.Korekciona stakla prvi put uvek treba propisati slabije staklo nego što  bi bilo potrebno, nakon  izvesnog vremena korigovati.

POSTAVI ODGOVOR