Disanje-Respiracija

0
450

Disanje-RespiracijaDisanje-Respiracija predstavlja izmenu gasova izmedju organizma i spoljašnje sredine.To je fiziološki proces, koji se neprekidno odvija u živom organizmu.Ni jedna ćelija u organizmu ne može da se održi, ako se u njoj ne odvija oksidacioni proces za koje je neophodan kiseonik.U oksidativnim procesima troši se slobodan kiseonik, oslobadja se toplota, energija i stvara se krajni produkt, tih procesa medju kojima i ugljen dioksid, koji se iz organizma izbacuje preko pluća.Zato je neophodno stalno dolaženja kiseonika u organizam i oslobadjanje ugljen dioksida što čini suštinu disanja.
Primljen kiseonik u plućima prelazi u krv  i vezuje se za hemoglobin u obliku novog jedinjenja „oksihemoglobina“ krvlju prenosi do svih ćelija organizma.U ćelijama u prisustvu specijalnih fermenata, oksidaza donet kiseonik se aktivira i stupa u reakciju sa ugljenikom ćelijske protoplazme i stvara jedinjenje ugljendioksid.To predstavlja ćelijsko ili unutrešnje disanje.Ugljen dioksid u odredjenom procentu zadržava se u organizmu a ostatak se putem krvi prenosi do pluća, gde se izbacije u spoljašnju sredinu.Zato imamo dve vrste disanja:
-Plućno ili spoljašnje disanje.
-Tkivno ili unutrašnje disanje.
U mehanizmu disanja učestvuju:dijafragma, rebra, medjurebarni mišići, trbušni mišići.Disanje reguliše centar za disanje, koji je smešten u produženoj kičmenoj moždini i naziva se centar za disanje.
Disanje se sastoji iz dve faze:
*Udisaja-inspirijum i
*Izdisanja-ekspirijum.
Prema učešću mišića postoji dva tipa disanja:grudno i trbušno disanje.Kod zdravog čoveka disanje se odvija lako i spontano.Otežano disanje ili dispneja nasuprot normalnom disanju zahteva napor, psihičku koncentraciju, borbu za čistim vazduhom „kiseonički glad“.
Otežanom disanju je izmenjen kvalitet disanja u pogledu: brzine, dubine, trajanja disajnih faza.

POSTAVI ODGOVOR