Mehaničke povrede traheje i bronha

0
338

mehanicke-povrede-traheje-i-bronhaMehaničke povrede disajnih puteva odnosi se na glavni disajni put traheja i na bronhe.Ove vrste povrede dele se na direktne i indirektne.Direktne povrede su ubodi, traheotomija, strangulacija, intubacija, bronhoskopija, operativni zahvat na grudnom košu i jednjaku.
Indirektne povrede vidjaju se kod traume grudnog koša, povrede u saobraćajnim nesrećama, prelom rebara.

Simptomatologija:
Kod zatvorenih povreda glavni simptom je gušenje.Karakteristika penetrantnih i otvorenih povreda je pojava penušave krvi sa šištanjem vazduha (vizing), kroz otvor.Povrede kod grudnog dela traheje i bronha su teška stanja i bez hirurške intervencije su smrtonosne.Manifestuje se sa dispnejom (otežano disanje), cijanozom (modrilo), hemoptizijom (iskašljavanje krvi), pneumotoraksom, bol u grudima, potkožni emfizem, tahipneja, anksioznost.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu heteroanamneze, kliničke slike i objektivnog pregleda.RTG grudnog koša i vrata, Skener (Kompjuterizovana tomografija), laboratorijske analize.

Lečenje:
Obezbediti nesmetan prolaz vazduha do pluća-aspiracijom ili zaustavljanjem krvarenja ili plasiranjem endotrahealnog tubusa.Daju se visoke doze antibiotika.Vrši se operativna tehnika na grudnom košu-rekonstrukcija traheja ili veštačka traheja od sintetičkog matrijala.
Opraciju vrši specijalista grudne hirurgije.

POSTAVI ODGOVOR