Respiratorni arest

0
347

respiratorni-arestRespiratorni arest je naziv za stanje potpunog prestanka disanja gde, se ponovo uspostavlja primenom adekvatne terapije.Uzrok može biti posledica kardijalnog aresta, moždani udar sa oštećenjem centra za respiraciju, opstrukcija disajnih puteva i asfiksija, intoksikacija itd.
Lečenje:
Vrši se pomoću ABCD sistema.Bolesnik se postavlja na ledja podloga mora biti tvrda.Vrši se eksploracija usne šupljine-oslobadja se prohodnost disajnih puteva, vrši se ekstendiranje bolesnika.Drugi korak je provera spontanog disanja, posmatra se pomeranje grudnog koša ili trbuha.Ako se utvrdi da bolesnik ne diše sprovodi se veštačko disanje.Prvih desetak uduvavanja izvodi se brzo i uzastopno, zatim nastavlja se ravnomerno u ritmu normalnog disanja 12-14 u minuti.Uspešnost se proverava sinhronih pokreta grudnog koša.Vrši se kontrola pulsa na arteriji carotis, femoris, na rukama, nogama, zenice su proširene sa mrtvačkim izgledom.Tada se radi spoljna masaža srca.Potiskivanje sternuma prema kičmi snažnim pritiskom, jakom kompresijom.Bolesniku noge treba podići da se krv što više premesti prema srcu i mozgu.Reanimator vrši kompresiju, ritam treba da iznosi 80-100 u minuti, posle svake 30-e kompresije obavlja se dva uduvavanja vazduha.Znaci uspeha reanimacije je palpiranje pulsa na arterijama vrata, noge, ruke, pojava mišićnog tonusa, zenica nije jako dilatirana, popravlja se boja kože, grudni koš ritmičko se pokreće.Zadnja faza je primena odgovarajućih lekova.

POSTAVI ODGOVOR