Vizing

0
862

vizingSviranje u grudima može biti čujno stetoskopom ili kao simptom kada ga čuju druge osobe.Za izraz ovog simptoma se upotrebljava engleski termin wheesing  (vizing).Opstruktivna oboljenja pluća, oboljenja disajnih puteva, astma, postojanja stranih tela, tumori mogu da uzrokuju vizing.
Klinička slika: pri normalnom disanju u traheobronhijalnom stablu nije moguća da dovede do vizinga, niti bilo kakvog drugog zvuka koji se čuje bez stetoskopa.Disanje postaje čujno kada usled suženja disajnih puteva, nastane turbulentni protok vazduha.Traheja predstavlja najuži deo disajnih puteva i prve četiri generacije bronha-posle poprečni presek disajnih puteva  se naglo povećava.Ukoliko se traheja sužava  i  veliki bronhi može da nastane vizing.Ukoliko zastaje veća količina vazduha u alveolama zbog opstruiranja malih disajnih puteva, gde se traheja sužava za  1/3 ili 1/2 svog prečnika.Kod deteta traheja i bronhi su mekši nego kod odraslog, pre će kolabirati zato se i kao simptom vizing javlja se kod dece.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike i objektivnog pregleda, plućne funkcije, RTG grudnog koša, CT-a, NMR-a, scintigrafije pluća i pregleda sputuma.
Lečenje: uvek se leči osnovno oboljenje koje je uzrokovao vizing.

POSTAVI ODGOVOR