Značaj respiratora za vreme Korona virusa

0
434

Značaj respiratora za vreme Korona virusaRespirator je aparat koji obavlja proces disanja, kada čovek ne može samostalno da diše.Za vreme Korona virusa najtežim pacijentima priključivanje na respirator daje šansu da prežive.
Postoji dva tipa medicinskih respiratora:
1.Mehanički respirator, koji sadrži sistem za kontrolisanje vazdušnog pritiska.Sastoji se od dotoka čistog vazduha (kiseonika) i od odvoda iskorišćenog vazduha (ugljen dioksid), od cevi ubačen u disajni put.Postoji još ovlaživač koji prilagodjava temperaturu tela sa dodavanjem vlage, uz kontrolu stručnog medicinskog osoblja.
2.Neinvazivni respirator sačinjava:masku na lice se prislanja na nos i usta bez ubacivanja cevi u disajne puteve.
Ako oksigenacija nije zadovoljavajuća potrebno je korišćenje respiratora.Anesteziolog prvo primećuje da je pacijent ugrožen, mora brzo da reaguje jer bez respiratora pacijentu otkazuje rad pluća.
Korona virus izaziva respiratorne infekcije u težim slučajevima oštećenja pluća, naročito u najsitnijim delovima „alveolama“.
Epidemiolozi, anesteziolozi i infektolozi odlučuju da li je potreban respirator u zavisnosti od toga da li koncentracija kiseonika u krvi padne ispod 90%.Kod zdravih osoba ova cifra je u proseku od 95-100%.Posmatra se i drugi parametar povećanje broja udisaja i izdisaja da bi došlo do vazduha.Normalan broj udisaja i izdisaja je od 16-20 u minuti.Ako pacijent diše 30-40 puta u minuti onda je to indikacija za respirator.
U lakšim slučajevima koristi se Neinvazivni respirator, gde se preko posebne maske priključuje se na mašinu koja diše umesto pacijenta koji je u svesnom stanju i uskladjuje ritam disanja sa mašinom.Kod teških slučajeva pacijent se uspavljuje, stavlja mu se cevčica za disanje (tubus), pacijent se intubira i respirator peruzima proces disanja.Tada se prima infuziona terapija sa propisanim lekovima.Stalno se prati stanje bolesnika i ukoliko se promene na plućima povlače, vidi se preko ekrana-snimka, tada pacijent ima šansu da se oslobodi respiratora i sam počinje da diše.
Često ni respirator ne može da spašava život jer ti pacijenti mogu imati i hronična oboljenja.
Može da se kaže da je respirator most izmedju života i smrti.

POSTAVI ODGOVOR