Home Bolesti pluća i organe za disanje
Bolesti pluća i organe za disanje
Pleuralni izliv
20.05.2011
Pleuralni izlivPleuralni izliv nastaje usled oboljenja pleure.To je patofiziološka promena nakon oboljenja pluća, medijastinumska pleuralna oboljenja sa uzročnicima:srčana isuficijencija, plućni limfomi, karcinom dojke.Tečnost se nakuplja u pleuri, kada stvaranje premašuje apsorpciju postoji povećano stvaranje tečnosti iz plućnog prostora, parijetalne pleure, peritonealne duplje, ili je smanjeno uklanjanje tečnosti limfnim putem.Izliv u pleuru može biti serozan, zapaljenjski, purulentan.
Klinička slika:se manifestuje sa raznim simptomima javlja se pleuralni bol, koji se pojačava u inspirijumu.Bolesnik štedi obolelu stranu, jer svaki pokret pojačava bol.Postoji neproduktivan kašalj-dispneja (otežano disanje), koji zavisi od količine nagomilane tečnosti.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijske analize, RTG, UZ, CT-a, biopsije pleure i punkcije.
Lečenje:uvek se leči osnovna bolest, koja je dovela do izliva.Jedina metoda je evakuaciona punkcija, do odredjene količine jer može da prouzrokuje plućni edem.Zatim uradi se kontrolni RTG snimak, zbog nastanka pneumotoraksa ili komplikacije.
 
Respiratorna alkaloza
20.05.2011
Respiratorna alkaloza je patološki proces gde je povećana primarna alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju ugljen-dioksida.Ovo stanje je značajna zbog povećanja PH vrednosti i nizak pCO2 i smanjenjem različitog stepena serumskog bikarbonata.Uzroci su različiti mogu biti spoljašnji i unutrašnji faktori.
Spoljašnji faktori su:trauma, lekovi, infekcije.
Unutrašnji faktori su:anksioznost, tumor moždanog stabla, hipoksemija, anemija, pneumonija, embolija, sepsa.
Klinička slika:respiratorna alkaloza manifestuje se  srčanom aritmijom, razdražljivost, parestezija, grčevi, tetanija, sinkopa.
Dijagnoza:postavlja se na osnovu povišenja PH i sniženja pCO2, bikarbonati su sniženi ili imaju normalan vrednost.
Lečenje:zavisi od uzročnika, pomoću aparata, ponovo se udiše izdahnut vazduh.Kod tetaničnog stanja može da se primeni kalcijum glukonat.Daju se još diuretici jer pomoću njih se pojačava eliminacija bikarbonata.
 
Respiratorna acidoza
20.05.2011
Respiratorna acidoza je patološki proces sa smanjenjem alveolarne ventilacije u odnosu na metaboličku produkciju (ugljen-dioksid).Nastaje pozitivan bilans ugljen-dioksida.Dolazi do hiperkapnije, PH arterijske krvi se smanjuje, povećana je koncentracija jona vodonika a plazmotski bikarbonati se različito povećavaju.
Respiratorna acidoza nastaje usled unutrašnjih i spoljašnjih faktora.
Spoljašnji faktori su: lekovi, traume, infekcije.
Unutrašnji faktori čine depresija CNS-a, miopatija, kifoskolioza, plućne bolesti.
Klinička slika:respiratorna acidoza se manifestuje glavoboljom, uznemirenošću, tremor, hipertenzija, tahikardija, edem papile, aritmija, poremećaj vida, somnolencija.
Dijagnoza:se postavlja nalazom sniženje PH i povećanjem pCO2, bikarbonati su normalni ili povišeni.
Lečenje:se sastoji o popravljanju ventilacije prirodno povećanje disajnih puteva ili mehanička ventilacija.Primena bikarbonata može da prouzrokuje hiperventilaciju pošto je PH vrednost snižen.
 
Plućna fibroza
19.05.2011
Plućna fibroza je zadebljanje i stvrdnjavanje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom.Može se nazvati progresivnom procesom gde se intersticijumski eksudat u početku sa dosta ćelija (limfociti, histociti, plazma ćelije,  fibrinom) se pretvara u ožiljno tkivo, i stvara se granulomatozno tkivo.Ovo tkivo može razoriti i deformisati pluća.Zbog zadebljanja plućnog tkiva nastaju poremećaji difuzije gasova i poremećaji ventilacije.Može se izvršiti podelu plućne bolesti i to:
Plućne bolesti poznate etiologije
*Nezapaljenjske geneze:silikoza, tvrdi metali, radijacija, Rentgen, radijum, plućna embolija, lekovi, otrovi.
*Zapaljenjske geneze:mikoze, hronična milijarna tuberkuloza.
Opširnije...
 
Strana tela traheje i bronha
19.05.2011
Strana tela traheje i bronha spada u najurgentnija stanja u medicini je za vrlo kratko vreme može da dovede do ugušenja.Uzroci nastanka ovog stanja mogu biti endogenog i egzogenog porekla.Egzogena strana tela mogu dospeti u donje disajne puteve aspiracijom, retko povredom kroz grudni koš.Do aspiracije dolazi usled neznanja, nedovoljno briga oko deteta, nezainteresovanosti, nepažnje.Aspiracije su česte kod smeha ili plača za vreme jela.Egzogena strana tela po prirodi mogu biti veoma raznovrsna organska, neorganska.Od neorganskih su česte igle, ekseri, delovi igračaka.Organska strana tela su pasulj, kukuruz, grašak, papirići.
Endogena strana tela su gnoj, delovi tkiva, ugrušak od krvi.
Klinička slika:počinje sa teatralnom, burnom, traheobronhijalnom dramom, uz kašalj i cijanoze, otežano disanje nekad i sukrvičav sekret.Ukoliko je strano telo pokretno u traheji se čuje
"balotman"-mukli naizmenični udarac stranog tela prilikom respiracije udara glasne žice.Dalje sledi latentni period zamorom refleksa.Ukoliko nastane dalji tok pojavi se znaci opstrukcije i znojenje.Za izvesno vreme  nastaje nadražajni kašalj praćen gušenjem.Ako se strano telo ne odstrani nastaje gušenje i gnojna ekspektoracija, sa komplikacijama:ezofagealna fistula, traheo i medijastinitis.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu heteroanamneze ukoliko postoji, RTG nalaza i bronhoskopije.
Lečenje:vrši se otklanjanje stranog tela hirurškim putem u opštoj anesteziji.Retko se primenjuje traheotomija.Eventualne komplikacije se leče antibioticima i kortikosteroidima.
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 10 od 16
 

Ko je online