Bolesti pankreasa-gušterače

0
455

Bolesti_pankreasa-guteraeGušterača-Pankreas je organ-žlezda sa dve jasno izdvojene funkcuje.Jednu funkciju čini egzokrini pankreas koji se sastoji iz velikog broja režnjića, sastavljnih od pankreocita, ćelija koji stvaraju pankreasni sok bogat u lipolititičkim, amilolitičkim i proteolititičkim enzimima.Pankreasni sok se izlučuje preko glavnog izvodnog kanala u dvanaestopalačno crevo, često zajedno sa glavnim žučnim putem ( ductus choledocus).Drugu funkciju pankreasa čini endokrini pankreas koji se sastoji iz  Langerhansovih ostrvaca, sastavljenih iz beta ćelija koje luče hormon insulin i alfa ćelija koje luče hormon glukagon.Oba hormona se luče direktno u krv  i učestvuju u metabolizmu glikoze.Pankreasni sok je alkalne reakcije, njegovo lučenje se povećava posle obroka.Lučenje pankreasnog soka je stimulisano nervnim putem (nervus vagus) najčešći bolesti pankreasa su:
Akutni pankreatitis, hronični pankreatitis, benigni tumor pankreasa, maligni tumor pankreasa, pankreasna litijaza, insuficijencija pankreasa.

POSTAVI ODGOVOR