Hepatična encefalopatija

0
518

Hepatic Encephalopathy-3Hepatična encefalopatija (jetrena encefalopatija) označava oboljenje mozga koji može da nastaje nakon insuficijencije jetre.Manifestuje se u dva oblika:
-Endogeni oblik koji može nastati zbog nekroze hepatocita u akutnoj formi insuficijencije.
-Egzogeni oblik se manifestuje kod ciroze jetre, postoji recidiviranje sa boljom prognozom.
Kod ciroze jetre uzroci mogu biti: toksične materije apsorbovane iz creva, koji portnim krvotokom dospevaju u jetru, gde se ne odvija detoksikacija, dospevajući u krvnu cirkulaciju prolaze kroz krvno-moždanu barijeru i deluju na CNS.Za nastanak encefalopatije glavni okidač može biti: amonijak, merkaptani, masne kiseline kratkog lanca, fenol.Za nastanak egzogene hepatične encefalopatije važnu ulogu imaju: obilna diureza, hipokalijemija, povraćanje, proliv, dehidratacija, uzimanje narkotika, sedativa, opšta anestezija, hirurški zahvat, gastrointestinalno krvarenje, ascites.

Simptomatologija:
U I. stadijumu-prodromalni stadijum, dominira teško oboljenje jetre, sa oštećenjem mentalne funkcije.Bolesnik je konfuzan, usporen, potišten ili euforičan.
    II. stadijum-preteća koma , bolesnik je dremljiv, sa smanjenom psihomotornom aktivnostima, podrhtavanje-tremor.
    III.stadijum-stupor, pojava depresije, pospanost, nesigurna orijentacija u prostoru i vremenu.
    IV.stadijum-koma, predstavlja kulminaciju dosadašnjih stanja.Bolesnik je bez svesti, duboko diše, sa ugašenim refleksima, nema bolne nadražaje, u dubokom je snu.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, EEG koji pokazuje nenormalne moždane valove, laboratorijska analiza pokazuje povišene vrednosti amonijka u serumu.

Lečenje:
Primenjuje se parenteralna ishrana.Aplikuju se neomicin sulfat i laktuloza.Smanjuje se i hiperamoniemije.Za ublažavanje encefalopatije daju se keto-analozi esencijalnih aminokiselina.Primenjuje se plazmofereza i hemodijaliza.Kao glavno rešenje ove bolesti je transplantacija jetre.

POSTAVI ODGOVOR