Upala žučne kese – Akutni holecistitis

0
694

upala-zucne-keseUpala žučne kese-Akutni holecistitis je akutno zapaljenje zida žučne kese praćen abdominalnim bolovima i febrilnom stanju, koji je u glavnom udružen sa bilijarnom kalkulozom (žučni kamenci).Uzrok nastanka je opstrukcija vrata žučne kesice ili cistikusa inpaktiranim kalkulozom.Dugotrajno gladovanje, infestacije parazitima, traume nakon hirurških infekcija, sepse.Opstrukcija je prepreka koja stvara zastoj staze žuči, intraluminalnog pritiska, ishemiju zida žučne kese i žučne staze.Postoji i bakterijska infekcija u sekundarnom obliku.
Faktori rizika mogu biti: gojaznost naročito ženski pol, trudnoća, upotreba hormonskih preparata, torzija žučne kese, infekcije portne vene, edematozni pankreatitis.

Simptomatologija:
Dominantan je bol u gornjem delu trbuha koji se širi prema desnoj lopatici i ramenu.Uglavnom se javlja nakon teškog masnog, začinjenog obroka.Mučnina, gadjenje, povraćanje, povišena telesna temperatura, moguća je žuta prebojenosti kože-sluzokože (ikterus).
Ako bol traje duže od šest sati postoji razlika od bilijarnih kolika.

Dijagnoza:
Važnost se daje anamnezi, dopunskim testovima laboratorijskoj analizi (CRP, leukocitarna formula, SE, alkalna fosfataza, nivo bilirubina, jetrenih transaminaza, gama glutamin transferaza, analiza urina, pankreasna amilaza da se isključi pankreatitis.Dalje pretrage su:
UZ pregled trbuha, Skener, NMR kao i hepato-bilijarna scintigrafija.Mada najbolje raditi ERCP (endoskopska retrogradna holecistopankreatografija), koji omogućava za tačnu postavljanje dijagnoze začepljenja zajedničkog žučnog kanala kamencima i eliminisanje u velikom broju slučajeva.

Lečenje:
Zavisi od hitnosti, eventualne komplikacije.Uzdržavanje od hrane, intravenska nadoknada tečnosti, analgetici, antibiotici.Zbog povraćanja daje se Klometol.Posle smirivanja akutne faze indikovano je odstranjenje žučne kese (holecistektomija), koji se vrši klasičnim metodom ili pomoću laparaskopa.

Komplikacije:
Mogu biti: hidrops žučne kese, bilijarni peritonitis, bilijarni ileus, bilijarni pankreatitis i septične komplikacije.

POSTAVI ODGOVOR