Holelitijaza

0
533

Česta pojava klinički evidentnog holecistita objašnjava se visokom incidencijom holelitijaze u opštoj populaciji. Ispitivanja na autopsijama su pokazala da je u 32% obdukovanih ženskih leševa i 16% muških, starijih od 40 godina nađen kamen žučne kese. Incidencija holelitijaze naglo raste oko 40-te godine života.

Trudnoća predstavlja važan pređi sponiraj ući faktor u nastanku kamenca žučne kese kao i gojaznost; otuda se u opisu bolesnika od holelitijaze navodi da su to najčešće “gojazne žene, životnog doba oko 40 godina”.

Kalkulusi žučne kese obično su sastavljeni od holesterola, kalcijum bilirubinata, kalcijum karbonata ili iz sva tri zajedno. Oko 90% svih kalkulusa praćenih hroničnim holecistitom su po sastavu mešoviti dok se prethodne tri vrste “čestih” kalkulusa mogu naći u relativno normalnoj žučnoj kesi. Kalkulusi sastavljeni od kalcijum bilirubinata obično se javljaju, ponekad u ranom uzrastu, u oboljenjima kao što su kongenitalna hemolitička anemija, srpasta anemija, kao posledica povišenog sadržaja bilirubina u žuči.

U nastanku kako holelitijaze tako i holecistita važnu ulogu igra infekcija. Usled hrom’čnog prisustva bakterija, u žučnoj kesi se stvara ćelijski detritus na koji se, u početnoj fazi stvaranja meso vi tih kalkulusa, talože razne soli. Cim dođe do mehaničke opstrukcije duktus cistikusa, obično dolazi do prodiranja bakterija u distendiranu žučnu kesu. Otprilike iz svakog drugog kalkulusa žučne kese odstranjenog operativno mogu se izolovati kulturom bakterije crevnog trakta (streptokoke, koli bakterije i stafilokoke).

U 2/3 slučajeva holelitijaza ne daje simptome i otkriva se slučajno pri operaciji, na autopsiji ili pri rentgenskom pregledu. U pogledu lečenja asimptomskih kalkulusa žučne kese, mišljenja se razilaze. Ipak većina hirurga savetuje holecistektomiju iz profilaktičkih razloga, razume se ukoliko je bolesnik u zadovoljavajućem opštem stanju. Ovaj stav se argumentuje činjenicom da najmanje u 35—50% ovih bolesnika kasnije nastaju simptomi žučnih kolika ili se javljaju žutica, hidrops odnosno akutni holecistit. Izgledi za pojavu karcinoma žučne kese u prisustvu kalkulusa su po svemu sudeći ispod 1%.

POSTAVI ODGOVOR