Tumori perikarda

0
356

Tumori perikarda srazmerno su retki i dele se na ciste i solidne tumore. Ciste se, u preko dve trećine bolesnika, nalaze na desnom kardiofreničnom spoju, dok su u većine ostalih, smeštene na levom kardiofreničnom spoju. Manji broj bolesnika je simptomatičan i oni se, uglavnom žale na dispneju ili bol u grudima. Perikardne ciste su, po pravilu, unilokularne i ispunjene tečnošću, a povremeno se vida kalcifikacija zida ciste. Mezoteliomi su najčešći primarni maligni tumori, difuzno zahvataju visceralni i parijetalni list perikarda, tako da se često prezentuju kao eksudativni perikarditis ili tamponada, a mogu evoluirati i ka konstriktivnoj fiziologiji. Ehokardiografija pokazuje simetrično zadebljan perikard, često sa višestrukim hipoehogenim prostorima, koji odgovaraju lokularnim perikardnim izlivima.

POSTAVI ODGOVOR