Trikuspidna stenoza i regurgitacija

0
229

Trikuspidna stenoza i regurgitacijaTrikuspidna stenoza, gotovo uvek, predstavlja posledicu reumatske gro- znice i, po pravilu je udružena sa mitralnom stenozom. U kliničkoj slici dominiraju znaci mitralne stenoze. U fizičkom nalazu srećemo nabrekle vene vrata, hepatomegaliju, ascites, otok nogu, dijastolno dobovanje i zvek otvaranja trikuspidne valvule. RTG srca i pluća pokazuje dilataciju desne pretkomore, malu plućnu arteriju i oligemična pluća. Na EKG-u se često vida atrijalna fibrilacija i hipertrofija desne pretkomore (širok, dvogrbi P talas u DII). Ehokardiografski se može utvrditi etiologija i težina trikuspidne stenoze. Značajna stenoza se definiše kao gradijent izmedu desne pretkomore i komore veći od 5 mmHg. Medikamentno lečenje se zasniva na primeni diuretika, dok su druge terapijske opcije perkutana valvulotomija i hirurgija (komisurotomija, zamena trikuspid- ne valvule). Na trikuspidnoj poziciji se uvek stavljaju biološke valvule zbog izuzetno visokog rizika tromboze kod mehaničkih povreda.
Trikuspidna regurgitacija može biti uzrokovana struktumim poremećajima trikuspidnog aparata (sekvela reumatske groznice, prolaps, Ebstei- nova anomalija), kada se govori o primarnoj trikuspidnoj regurgitaciji, a može biti posledica dilatacije desne komore (plućna hipertenzija bilo kog uzroka), kada se govori o sekundarnoj formi bolesti koja se češće sreće u praksi. Simptomi trikuspidne regurgitacije su, uglavnom, vezani za primarnu bolest, a mogu se javiti simptomi i znaci popuštanja desnog srca. U fizičkom nalazu je još karakterističan sistolni regurgitacioni šum nad trikuspidnom valvulom, koji se pojačava pri udahu (River-Carvallov znak). RTG srca i pluća pokazuje dilataciju desne pretkomore i znake plućne hipertenzije (uvećana plućna arterija, smanjena vaskularizacija lateralnih plućnih polja). EKG je nespecifičan, može se videti inkom- pletni blok desne grane Hissovog snopa, hipertrofija desne pretkomore i atrijalna fibrilacija. Ehokardiografija pokazuje težinu (procenjuje se slično težini mitralne regurgitacije) i etiologiju trikuspidne regurgitacije. Diuretici su najčešće korisni lekovi u medikamentnoj terapiji, dok je osnova hiruške terapije stavljanje prstenova, kako bi se smanjila veličina trikuspidnog anulusa (tzv. ring anuloplastika).

POSTAVI ODGOVOR