Šumovi pri auskultaciji srca

0
574

Šumovi_pri_auskultaciji_plućaŠum, ton koji se čuje auskultacijom, u izvesnim patološkim stanjima.To su nenormalni tonovi koji podsećaju na zvuk koji daje tečnost prolazeći kroz sužen otvor.
Postoji tri vrste šumova:
-Organski šumovi
-Funkcioni šumovi
-Neorganski-anorganski šumovi.

Organski šumovi:

Nalaze se u oštećenjima valvularnog otvora, nastaje ili  prolaskom krvi kroz sužen otvor sistolni šum aortne stenoze, ili  prolaskom krvne mase vraćanjem krvi kada je otvor nedovoljan sistolni šum mitralne insuficijencije, dijastolni šum aortne insuficijencije.
Nenormalna veza izmedju pretkomora ili medjukomorama, izmedju velikih krvnih sudova na bazi srca ili izmedju aorte i jedne od desnih srčanih šupljina, može da bude uzrok intenzivnom šumu.

Funkcioni šumovi:

Mogu se naći u proširenjima komore u toku oštećenja leve ili desne komore.Takvo proširenje komora ima za posledicu nedostatak odgovarajućeg otvora izmedju pretkomore i komore, prouzrokujući mitralnu ili trikuspidalnu insuficijenciju nazvanu „funkcionom“.Ona se ispoljava šumom prilikom auskultacije-šum koji može da nestane u isto vreme kada se povlači ili nestaje i komorna insuficijencija pod dejstvom terapije.

Neorganski-anorganski šumovi:

Vrlo su česti i čuju se i u otsustvu svake srčane anomalije.Isključivo sistolni, koji nastaju izvan srca i znatno se menjaju s fazama disajnog ciklusa i položaja bolesnika.

Zvučni fenomen:

Karakterističan je za mitralnu stenozu (suženje).Kada je izražen počinje posle drugog srčanog tona, postepeno se pojačava, i završava se početkom prvog srčanog tona.Ovo presistolno pojačanje šuma je ponekad jedini zvučni-auskultatorni znak mitralne stenoze.
Šum se sluša u predelu srčanog vrha, najbolje se čuje kada bolesnik leži na levom boku.

POSTAVI ODGOVOR