Puls

0
343

pulsPuls je odraz srčanog rada na perifernim arterijama.On se najčešće utvrdjuje palpacijom, jer se tako oseća promena volumena arterija koje prelaze iz kružnog u ovalni oblik.Za vreme sistole leve komore u arterije dolazi krv puni ih i zauzimaju kružni oblik.Za vreme dijastole pritisak u arterijama opada i one zauzimaju ovalan oblik.Kod zdravog čoveka naizmenično širenje i skupljanje arterija odvija se ritmički u toku celog života.Radom srca u sve delove čovečjeg tela dostavlja se krv, koja vrši niz neophodnih funkcija u organizmu.Snabdeva organizam kiseonikom, hranljivim sastojcima, oslobadja od nepotrebnih i štetnih materijala, ima odbrambenu ulogu i ulogu termoregulacije.Da bi sve ove funkcije izvršila potreban je koordiniran rad srca i krvnih  sudova, optimalni sastav krvi, delovanje nervnog sistema kao i hormona.Zato je potrebna kontrola pulsa i treba obratiti pažnju na :
Frekvenciju
-Punoću i veličinu
-Tip pulsa
-Ritam pulsa.
Za brojanje pulsa odabiraju se one arterije, koje su površne i imaju čvršću podlogu, kako bi se palpacijom jasnije osetilo.Zato su najpogodnije:arterija radijalis, arterija temporalis, arterija karotis, arterija dorzalis pedis.

Frekvencija Pulsa:

Predstavlja broj pulsnih talasa u jednoj minuti.Normalan broj kod odraslog čoveka je 60-90 u minuti.Takav puls naziva se eukardičan.Ako je broj otkucaja veći takav puls se naziva ubrzanim tahikardičan, ukoliko je manji broj otkucaja zove se usporen ili bradikardičan.

POSTAVI ODGOVOR