Puls i temperatura

0
452

Puls i temperaturaPuls i temperatura stoje najčešće u jednom uzajamnom odnosu za jedan stepen povišene temperature, puls se ubrzava za 8-10 otkucaja u minuti.Ponekad se taj odnos menja, temperatura je visoka a puls ostaje u normalnim granicama.Takav puls se naziva relativna bradikardija, i može da znači dijagnostički znak.

Punoća i veličina pulsa:

Predstavlja veličinu pritiska krvi na zidove arterije, za vreme sistole i dijastole leve komore.Ako je taj pritisak visok onda se takav puls naziva-puls magnus, ali ako je nizak odgovara nazivu-puls parvus.Ako se na grafikonu pulsni talas  postepeno se penje ili pada, takav puls se naziva-puls tardus.
Ritam pulsa zavisi od dužine pauza, izmedju otkucaja.Ako su te pauze vremenski iste, onda je puls pravilan-ritmički ili regularan.Ako su te pauze nejednake, puls je nepravilan-aritmičan ili iregularan.

POSTAVI ODGOVOR