Tumor srca

0
533

Tumor_srcaTumor srca se deli prema nastajanju strukture (endokard, miokard, perikard).Deli se na primarne, sekundarne ili metastatske formacije.Po prirodi tumor srca može biti benigna (hemangiom, fibrom, lipom), ili maligna forma  (teratoma maligna, lejomiosarkom).Može se deliti prema lokalizaciji kao unutar šupljina, u zidu, na srčanoj kesi.

Klinička slika:

Od najčešćih tumora karakteristična je:
Rabdomiom srca, postoji poremećaj kontrakcije miokarda, prouzrokuje srčanu dekompenzaciju.Nastaju ponekad čvorići u miokardu leve komore, koji promene srčanu šupljinu i remete hemodinamiku.Čvorovi su izazivači aritmije, poremećaj srčanih impulsa.
Rabdomiosarkom-maligni tumor sa srčanom insuficijencijom, poremećajem srčanog ritma, srčani blokovi i srčana smrt.
Sekunderni tumori srca-metastaze u srcu najčešće daju karcinom dojke i bronhijalnog stabla.Bol u grudnom košu, zapaljenje perikaeda se razvojem tamponade srca, poremećaj srčanog ritma, srčana insuficijencija često sa infarktom miokarda.Metestaze daju opstrukciju hemodinamike i plućnu emboliju.

POSTAVI ODGOVOR