Elektrokardiogram

0
396

ElektrokardiogramKoronarografija

Kontrastni radiološki pregled koronarnih krvnih sudova predstavlja dijagnostičku proceduru koja je zlatni standard za dijagnozu koronarne bolesti. Koronarografija se izvodi u sterilnim uslovima.
Tokom ove procedure punktira se neka od velikih arterija nakon što je pacijent dobio lokalnu anesteziju, obično femoralna arterija (u preponi) a može se uraditi i preko radijalne i brahijalne arterije (na ruci).
Preko igle za punkciju u arteriju se uvodi žica, preko nje se uvodi dilatator sa šitom preko koga se vrši izmena katetera. Kateter dolazi do početka koronarne arterije unutar aorte, a onda se špricem koji je na drugom kraju katetera ubrizgava kontrastno sredstvo na bazi joda. Snimanje ne traje dugo, a pacijent je sve vreme svestan . U timu koji izvodi koronarografiju učestvuje lekar, dve sestre instrumentarke, jedan rendgen tehničar i jedan bolničar.

Najčešće kardiohirurške intervencije

Koronarni bajpas je hirurška intervencija u opštoj anesteziji koja se zasniva na stvaranju premošćenja pomoću kojih se zaobilaze suženja i zapušenja krvnih sudova srca. Za premošćavanje se najčešće koriste sopstveni krvni sudovi – površne vene nogu ili arterije zida grudnog koša.
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA) podrazumeva širenje koronarne arterije na mestu suženja, kako bi se ponovo uspostavio normalan protok krvi. Tokom čitave intervencije pacijent ostaje budan. Kroz instrumente na ovaj način se mogu plasirati baloni (balon dilatacija) ili kod težih suženja stentovi (cevčice sposobne da se šire koja pridržavaju zid krvnog suda i održavaju protok krvi kroz otvoreni krvni sud).
Valvuloplastika je hirurška intervencija u opštoj anesteziji kojom se vraća normalan oblik i ventilna funkcija oštećenih zalistaka srca i velikih krvnih sudova, ili se zalisci u celini zamenjuju veštačkih zaliscima ili ventilnim mehanizmima.

EKG

Elektrokardiogram (EKG) je grafički prikaz fluktuacije voltaže koju izaziva miokard tokom srčane aktivnosti. Oštećenje strukture ili funkcije miokarda, odnosno sprovodnog sistema može pokazati promene koje se registruju na EKG. Međutim, normalni EKG zapis može se naći kod teško oštećenog srca, a neretko se viđaju i patološki EKG zapisi kod sasvim normalnog srca.
Zbog toga EKG nalaz može pravilno da tumači jedino stručnjak koji ga procenjuje u sklopu sa celokupnom kliničkom slikom. EKG je od posebne važnosti u prepoznavanju aritmija i poremećaja u provođenju impulsa, infarkta miokarda, zadebljanja komora i pretkomora, delovanja lekova, metaboličkih promena, zapaljenja srčane ovojnice (perikarditis) i urođenih oboljenja srca.

POSTAVI ODGOVOR