Nuklearna kardiologija

0
257

nuklearna-kardiologijaNuklearna kardiologija omogućava dijagnostičku metodu sa kojom se efikasno zaobilazi nastanak akutnog infarkta miokarda.Infarkt miokarda kao bolest može biti fatalan ili sa znatnim posledicama jer srčani mišić je uvek ostećen stvaranjem ožiljka i bolesnikov kvalitet života ugrožen.Fizički test opterećenja srca odnosno (ergometrijski) ima svoje limite sa puno grešaka lažno pozitivnog ili negativnog rezultata.
Metodom SPEKT miokarda može tačno da se vidi srčani mišić pod opterećenjem kako je prokrvljen.Razlikuje se fizičko i farmakološko opterećenje.Fizičko opterećenje najčešće je nemoguće uraditi, to su bolesnici veoma gojazni, preživeli moždani udar ili su ortopedski slučajevi.Nuklearna kardiologija obuhvata svu generaciju, primenjuju se farmakološki testovi sa upotrebom lekova-vazodilatatora kao  npr. Persantin, Adenozin sa slabim propratnim efektima.Na samom kraju opterećenja kada se intravenski unese u organizam farmakološka supstanca, bolesnik treba da pokrene pedale ergobicikla u tzv. niskom nivou fizičkog opterećenja do 50 wati.Nakon toga aplikuje se supstanca kardiospecifična koja dolazi do živih ćelija srca gde se „nastanjuje“.Na taj način se posmatra ishranjenost srčanog mišića u celosti.Oprema za tu vrstu dijagnostike visoko je sofisticirana: gama kamera je povezana sa komjuterskom tehnologijom, na taj način može da se uradi rekonstrukcija dijagnostičke slike u presecima kroz srčani mišić.
„SPEKT“ metoda pacijenta deli na dve grupe:Prva grupa je na one bolesnike gde se sumnja na ishemiju srca-koronarnu bolest.Druga grupa sa očuvanom perfuzijom.Kod prve grupe traži se redovna kardiološka kontrola, a kod druge grupe se vraća na primarnu zaštitu.Ova vrsta dijagnostička procedura detektuje stenozu (suženja), krvnih sudova.Pokazuje stanje perfuzije  (prokrvljenosti), ispod sužene koronarne arterije i omogućava da li  postoji funkcionalni značaj tog suženja.Ukoliko ne postoji, nema potrebu za hiruršku intervenciju-revaskularizaciju.To stanje može da se drži sa lekovima kao stabilna angina pektoris.SPEKT metoda preventivno ima veliki značaj, naročito ako je bolesnikovo zdravlje opterećen gojaznošću, povišen krvni pritisak, dijabetes, viškom masnoće u krvi, alkoholizam, pušenje.
Ovaj pregled omogućava uvid u zdravstveno stanje srca bolesnika.

POSTAVI ODGOVOR