Barlow sindrom

0
309

Barlow_sindromBarlov sindrom označava prolaps mitralne valvule-srčanu manu, od koje nastaje izbočenje jednog ili oba mitralna kuspisa tokom sistole, prema levoj pretkomori.Zbog takvog stanja dolazi do mitralne regurgitacije.
Klinička slika:simptomi su kardiorespiratorne manifestacije, prekordijalni bol, lupanje srca, otežano disanje, dipneja zajedno sa neuropsihičkim poremećajem anksioznost, vrtoglavica, vertigo, sinkopa, gubitak svesti.Kod izražena mitralne regurgitacije javljaju se razni simptomi do insuficijencije levog srca.Povezano sa anomalijama koštanog sistema, deformacije toraksa, ravna ledja, kokošje grudi.Auskultacijom se može opisati mezosistolni klik sa mezosistolnim šumom.Šum koji se čuje može biti holosistolni ili samo telesistolni, bez klika.
U inspirijumu šum je intenzivniji.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike, EKG-a, RTG, UZ, kateterizacija srca.
Lečenje: profilaksa bolesnika sa mitralnom insuficijencijom, kod infektivnog endokarditisa daje dobar znak za lečenje.Beta blokatori su lekovi izbora za lečenje.Rešavanje mitralne insuficijencije se sprovodi hirurškim putem.Rekonstrukcija zaliska, ili ugradnja veštačkog zaliska.

POSTAVI ODGOVOR