Atrioventrikularni poremećaji provodjenja-AV blok

0
1171

atrioventrikularni-poremecaji-provodjenja-AV-blokAV blok nastaje usled zakašnjenja ili nemogućnosti sprovodjenja nadražaja iz pretkomora u komore.Postoji tri stepena:
AV blok I. stepena sa produženjem PR intervala na EKG-u, svaki P talas praćen QRS kompleksom.
AV blok II. stepena je intermitentna nemogućnost AV provodjenja impulsa iz pretkomora u komore, tako da nestaje QRS kompleks.Ovog bloka postoji dva tipa:AV blok drugog stepena tipa Mobitz I. ili Wenckebach-ova periodika sa progresivnom produženjem PR intervala iz ciklusa u ciklus, da bi svaki treći, četvrti ili peti QRS kompleks bio blokiran.Kod AV bloka drugog stepena tipa Mobitz PR interval je uvek konstantnog trajanja a pojedini QRS kompleksi su blokirani uglavnom  (4:3, 3:2, 2:1).
Kod kompletnog AV bloka III. nijedan impuls iz pretkomora ne stiže u komore.Pretkomore rade svojim ritmom, a komore nezavisno od pretkomora pod uticajem svoga vodiča.
AV blok može biti kongenitalan ili tokom operacije na srcu.Uzrok nastanka može biti kod AV bloka prvog stepena reumatski karditis, oštećenje miokarda.AV blok drugog i trećeg stepena javljaju se u raznovrsnim srčanim oboljenjima:Angina pectoris, infarkt miokarda, kardiomiopatije, hiperkaliemija i antiaritmički lekovi mogu prouzrokovati AV blokove.

Simptomatologija:
Klinička slika zavisi od stepena AV bloka.Kod prvog stepena AV bloka simptomatologija zavisi od osnovnog oboljenja.Kod drugog stepena AV bloka ako je frekvencija komora normalna uglavnom bez specifične tegobe.Kod bolesnika sa proksimalnog tipa komorska frekvencija pri mirovanju iznosi 40-60/min.Simptomi mogu varirati od dispneje (otežano disanje) do angine u naporu u zavisnosti od balansa i stepena bradikardije u miokardu ili u koronarnim arterijama.Usled nastanka kompletnog srčanog bloka u odsustvu budjenja nižeg centra, koji treba da preuzme vodjstvo komora dolazi do kratkotrajnog gubitka svesti-sinkope.Ponekad u kompletnom bloku dolazi do ventrikularne tahikardije ili fibrilacije kratkotrajnih epizoda i dovodi do gubitka svesti, zatim spontano se povlači.To je sa nazivom Stkes-Adamsov sindrom.Osoba je bez pulsa, nepokretan, sa trzajevima pojedinih mišića, bez svesti i nakon 1-2 minuta se brzo oporavlja.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda kod sportista.Radi se UZ srca, EKG, Halter, Ergometrija.

Lečenje:
Sa AV blokom prvog i drugog stepena leči se uzrok.Kod kompletnog srčanog bloka sa inferiornim infarktom miokarda daju se Atropin i simpatomimetika.Ukoliko je bez efekta uradi se privremeno pacemaker-elektrode zbog povećanja srčane frekvencije i hemodinamike.Ukoliko se radi o kompleksnog srčanog bloka ili AV bloku drugog stepena sa blokiranjem impulsa iz pretkomora u komore metod izbora za lečenje je implantacija pacemakera.

POSTAVI ODGOVOR