Hipertrofična kardiomiopatija

0
474

hipertroficna kardiomiopatijaHipertrofična kardiomiopatija je poremećaj srčanog mišića čija karakteristika zadebljanje leve ili desne komore srca.Često je naslednog karaktera tzv. familijarna asimetrična hipertrofija septuma (srčana pregrada).Usled zadebljanja srčanog mišića dolazi do različitih simptoma i poremećaja hemodinamike, ishemija, loša prokrvljenost srca, aritmije i do srčane smrti.Prema zadebljanju ventrikula hipertrofične kariomiopatije delimo:
*Asimetrična hipertrofična kardiomiopatija bez obstrukcije
*Asimetrična hipertrofična kardiomiopatija sa obstrukcijom
*Koncentrična hipertrofična kardiomiopatija
*Apikalna hipertrofična kardiomiopatija

Simptomatologija:
Može biti asimptomatsko stanje, do iznenadna srčane smrti.Može da se otkrije sistolni šum, javlja se otežano disanje-dispneja, angiozni bol, sinkopa, kratkotrajni gubitak srca naročito prilikom napora.Iznenada srčana smrt kod mladjih osoba.
Kongestivna srčana insuficijencija u odmaklom stadijumu nestaje posle atrijalne fibrilacije.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, objektivnog pregleda i kliničke slike, EKG, UZ, RTG, kateterizacija srca i angiografije.

Lečenje:
Daju se beta blokatori, ili Verapamil koji dovodi do popravljanja subjektivnog stanja.Kod bolesnika sa ventrikularnim aritmijama primenjuju se antiaritmici, kod hronične fibrilacije pretkomora daje se per os antikoagulantna terapija.Ukoliko se ne uspe sa medikamentoznom terapijom pristupa se hirurškom lečenju.Hirurška septalna miotomija ili miomektomija.

POSTAVI ODGOVOR