Portna hipertenzija

0
234

Portna hipertenzijaPortna hipertenzija se javlja kao komplikacija ciroze jetre.Portni vaskularni sistem čine vene koje vode krv iz digestivnog trakta, slezine, žučne kese, pankreasa.U veni porta normalan pritisak je 0.4-0.8 KPA, a kod površine vrednosti portnog pritiska je od 0.88-1.7 KPA.Uzrok nastanka je povećani otpor proticanju krvi kroz portnu venu i ogranke.Portna hipertenzija je klasifikovana na prehepatičnom, sinusoidnom i posthepatičnom.Prehepatične portne tenzije su uzroci tromboza, portne vene, toksični faktori  i dr.Sinusoidna forma je uzrokovana alkoholnom cirozom jetre, virusnim hepatitisom, hemohromatozom, primarnom bilijarnom cirozom i dr.Posthepatična forma može biti perikarditisom, insuficijencija desnog srca.

Simptomatologija:
Anamneza već govori o obliku ciroze jetre, hroničnom hepatitisom, alkoholizam, gastrointestinalnom krvarenju.Palpatorno izmenjena jetra i uvećana slezina.Nekad se nalazi ascites (tečnost) u trbušnoj duplji.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, UZ, proksimalne endoskopije, angiografije, CT-a.

Lečenje:
Vrši se lečene primarne bolesti, najčešće ciroze jetre, prevencija, komplikacije.Alkohol se u potpunosti zabranjuje.Adekvatna ishrana sa hiperproteinima, ugljenih hidrata, vitamina, minerala.Orgraničava se napor.Daju se beta blokatori i vazodilatatori.

Komplikacije:
Mogu biti ascites, splenomegalija, žutica, encefalitis varikozitet.

POSTAVI ODGOVOR