Ventrikularna aritmija

0
373

ventrikularna aritmijaVentrikularna komorske  aritmije nastaju usled ishemije angina pectoris, akutni infarkt miokarda, vazospastična angina, hronična koronarna insuficijencija.Kod miokarditisa, prolapsa mitralne valvule.
Komorska ekstrasistola ili ventrikularne ekstrasistole (VES), prepoznaje se na EKG-u.Mnogi bolesnici ne primećuju preskakanje u srčanom radu.Ukoliko je asimptomatsko ne iziskuje lečenje.
Kod oštećenog miokarda, posebno kod oštećenja leve komore može biti predznak maligne komorske aritmije i potrebno je lečenje.Daju se antiaritmici i beta blokatori.
Komorska tahikardija  (ventrikularna tahikardija VT) se sastoji od tri ili više ventrikularnih ekstrasistole sa frekvencijom od 100 i 250/min.Značajno se oštećuje miokard i zato može da uzrokuje srčanu insuficijenciju ili kardiogeni šok.Ispoljava se u vidu otežanog disanja, nesvestica, slabost, lupanje srca.Primenjuje se beta blokatori, antiaritmici i Lidocaina intravenozno.
Lepršanje komora (flutter ventriculorum) u nivo miokarda komora nastaje funkcija koji iznosi 250-300/min, flater komora dovodi do hemodinamskih poremećaja, prelazi u fibrilaciju komore.Zato je potrebna urgentna terapija primena elektrokardioverzije.
Treperenje komora (fibrillatio ventriculorum) označava haos u aktivaciji miokarda komora zbog ektopičnog fokusa u srčanom mišiću.Fibrilacija je prestanak srčanog rada.Registruju se nepravilne različite amplitude i sinusoidni talasići.

Lečenje:
Iziskuje urgentnu terapiju, uspostavlja se defibrilacija komora zatim masaža srca, veštačko disanje davanje Lidocaina intravenozno ili adrenalina ali može zajedno oba leka.

POSTAVI ODGOVOR