Perikarditis

0
1026

PerikarditisPerikarditis označava zapaljenje koji zahvata srčanu kesu-perikard.Ako je udružen sa miokarditisom i endokarditisom govori se o pankarditisu, ali može biti i izolovan, u primarnom obliku, ili u sklopu drugih oboljenja.Uzrok nastanka može biti: prema uzročniku ili bolesti i kopmplikacija.
Infektivni perikarditis: virusni (Adenovirus, Ebstein-barr, mumps, varicella, HIV).
Bakterijski perikarditis: (pneumococcus, staphylococcus, streptococcus).
Gljivični perikarditis: (candida albicans, aspergillosis, bastomycosis)
Parazitni prikarditis: (toxoplasmosis, amebiasis).
Idiopatski, uremički, neoplastički perikarditis.
Perikarditis u toku infarkta, leukemije, melanoma, traumatski perikarditis, artritis, reumatska groznica, sarkoidoza, amiloidoza, perikarditis izazvan lekovima, ili nakon oštećenja miokarda i perikarda.

Akutni perikarditis: suvi perikarditis (pericarditis sicca)
Najčešće izazvan zapaljenjem virusima.Dominantan simptom je bol u grudima, lokalizovan iza grudne kosti, širi se u vrat i u levu lopaticu.Ima karakter stezanja, javalja se povišena temperatura, groznica, bol u mišićima, opšta malaksalost,  gubitak apetita.Auskultacijom se čuje perikardno trenje.
Perikarditis eksudativa sa perikardnim izlivom kao odgovor na oštećenja prikarda svim uzročnicima može da bude serozan, hemoragičan, bistar, gnojav.
Tamponada srca označava kompresiju srca sa povećanim intraperikardnim pritiskom, koji ometa punjenje srca.Može da se razvija u svim oblicima perikarditisa.Javlja se otežano disanje, bol u grudima, snižen arterijski, povećan venski pritisak i smanjene amplitude kontrakcije srca.Poremećeno je stanje svesti, hladan znoj, bledilo i ubrzano disanje.

Hronični perikarditis:
-Pericarditis constrictiva označava fibrozno zadebjalog, kalcifikovanog perikarda, koji ograničava punjenje srca.Klinički simptomi su: zamaranje, kašalj, otežano disanje, nabrekle su vratne vene, uvećana jetra, kasnije moguć je i ascites i edemi na donjim ekstremitetima.
-Parcijalni pericarditis i parcijalna konkrecija srca, javljaju se adhezije (priraslice) izmedju dva lista perikarda, zatim izmedju perikarda i srca, izmedju prikarda i susednih struktura grudnog koša.Bolesnici se žale na bolove u grudima, preskakanja srca, teško otežano disanje.
-Hronični perikardni izliv podrazumeva perzistiranje izliva duže od 6 meseci, može biti otežano disanje, promuklost, kašalj.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu ananmeze kliničkog pregleda, EKG-a, RTG nalaza, UZ, CT-a, NMR.

Lečenje:
Zahteva hospitalno lečenje do normalizovanja temperature i bolova.Daju se antimikrobni lekovi, NSAIL lekovi, analgetici, antipiretici, kortikosteroidi.


POSTAVI ODGOVOR