Reumatični endokarditis

0
236

Bolest nastaje uglavnom posle gnojne angine ili učestale streptokokne infekcije.Česte su promene na srcu i vrlo su ozbiljne.Glavni auskultatorni fenomen na srcu su utišanost srčanih tonova, šumovi na endokardu, oštećenja na mitralnim i aortnim zaliscima.Promene pretežno nastaju na ivicama zalisaka.Stvara se i srčana mana-vicium (vitium). U promenama na zaliscima nema mikroorganizama, oni  su iz udaljenih žarišta izazvale navedene promene.Kasnije mogu da se nastane bakterije i da izazovu bakterijski endokardit.
Klinička slika liči na reumatsku groznicu, kao temperatura, opšta slabost, malaksalost, bolovi u predelu srca, otežano disanje, ubrzan puls.Visoka sedimentacija , povišen fibrinogen, leukocitoza.Prognoza je loša zbog formiranja srčanih mana, koji često predstavljaju trajno oštećenje.Zato je važna profilaksa, energično lečenje sa što dužim mirovanjem.
Lečenje u principu isto kao lečenje reumatske groznice, posebna pažnja se obraća na stanje kardiovaskularnog sistema.

POSTAVI ODGOVOR