Disekcija aorte kod mladih povezana s konzumacijom kokaina

0
257

Velik postotak mlađih osoba koji razviju akutnu disekciju aorte uzimaju kokain, pokazala je studija američkih znanstvenika.

Dr. Priscilla Y. Hsue i suradnici, iz Opće bolnice u San Franciscou, su u svojoj studiji obradili podatke o svim bolesnicima kojima je dijagnosticirana aortalna disekcija u njihovoj ustanovi, u razdoblju između 1981. i 2001. godine.
Ukupno je evidentirano 38 bolesnika s disekcijom aorte, od čega 27 u razdoblju između 1995. i 2001. godine. Čak 14 bolesnika su koristili kokain u prahu.
U prosjeku simptomi disekcije su počinjali 12 sati nakon konzumacije kokaina. U usporedbi s osobama koje nisu konzumirale kokain korisnici kokaina su bili mlađe osobe i imali su više izgleda za operacijsko liječenje. Većina korisnika kokaina imali su nereguliranu hipertenziju.

Patogeneza ove povezanosti ima više čimbenika, izjavila je Dr. Hsue, kokain podiže krvni tlak, frekvenciju rada srca i srčanu kontraktilnost, a sve su to čimbenici rizika nastanka disekcije aorte. Činjenice da su mnogi bolesnici imali slabo ili nikako reguliranu hipertenziju, te da su se često upuštali u razdoblja pretjeranog konzumiranja alkohola i jela, su svakako mogle pridonijeti nastanku disekcije aorte.

POSTAVI ODGOVOR