Djeca s dijabetesom tip 1 u većem riziku za razvijanje subkliničke ateroskleroze

0
226

djeca-dijabetesDebljina intime i medije u karotidama je znatno zadebljana kod djece koja boluju od dijabetesa tip 1 uspoređujući ih s kontrolnom, zdravom skupinom, navodi finski istraživački tim.

Dr. Olli T. Raitakari i suradnici, sa Sveučilišta u gradu Turku, pregledali su 50 djece s dijabetesom tip 1 i 35 zdrave djece koja su sačinjavala kontrolnu skupinu. Glavna metoda pretrage je bio ultrazvuk visoke rezolucije kojim se mjerila debljina medije i intime krvne žile. U podgrupi od 42 djece su mjerili pokazatelje koji bi ukazivali na pojačanu LDL oksidaciju.

Prosječna debljina intime i medije je bila povišena kod djece s dijabetesom (0.47 naprema 0.42 mm; p < 0.0001).

Koncentracije ukupnog kolesterola i LDL kolesterola su bile slične u obje skupine. Međutim, laboratorijski nalazi djece dijabetičara su ukazivali na pojačanu LDL oksidiranost.

Multivarijantna analiza je pokazala da bolest dijabetesa (p < 0.001), razina LDL kolesterola (p < 0.001) i sistolni krvni tlak (p < 0.001) neovisno jedno o drugom koreliraju s debljinom intime i medije krvne žile. Uz to, LDL oksidacija je značajno korelirala s prosječnom debljinom žilne stjenke kod djece s dijabetesom, ali ne i kod zdrave djece.

„Ovi rezultati ističu potrebu ranog otkrivanja i liječenja bolesti kod mlađe djece koja boluju od dijabetesa. Pošto je dijabetes kronična bolest, a smrtnost od kardiovaskularnih bolesti je visoka kod dijabetičara, ovakve neinvazivne metode dijagnosticiranja i praćenja stanja bolesnika mogu biti od značajne kliničke koristi“ zaključuje Dr. Raitakari.

POSTAVI ODGOVOR