Hiperemija

0
544

Hiperemija je naziv za nagomilavanje krvi u krvnim sudovima, nekog organa, tkiva ili područja tela, koje dovodi do povećavanja njihove zapremine i poremećaja njihove funkcije.Pošto se cirkulacija u svim organima odvija kroz arteriole i venule, poremećen priliv u nekom području organizma koje može nastati zbog povećanja protoka krvi.U arterijama (aktivna hiperemija)
bilo zbog usporavanja protoka u venama u kojima se krv nagomilava  (pasivna hiperemija).Organi koji su najbogatiji mrežom krvnih sudova (pluća, bubrezi, jetra) najpodložniji su razvoji hiperemije.Može biti dve forme aktivna i pasivna.
Aktivna hiperemija objašnjava se vazodilatacijom i povećanjem arteriolo-kapilarnog protoka.Nastaje pod dejstvom nekog lokalnog, regionalnih ili opšte štetnog uticaja kao poremećaj ravnoteže, nekih nadražajni činilac, ili infekcija.Akutna hiperemija predstavlja prvu takozvanu vaskularnu fazu zapaljenja čije su naredne faze ćelijska i reparatorska.Nezavisno od prirode uzroka, svrha aktivne hiperemije je da dopremi u odgovarajuće područje organizam, materije (leukocite, šećer, antitela).Sposobne da se bore protiv onih štetnih činilaca, koji dovode  do izumiranja ili oštećenja ćelija ili tkiva.
Pasivna hiperemija izaziva je, ili neka prepreka u visini nekog venskog krvnog suda.U početku se pasivna hiperemija ispoljava povećanjem zapremine zahvaćenog uda ili organa a zatim prolazom seruma iz proširenih vena u okolna tkiva ili telesne šupljine (edem, ascites, pleuritis).Pasivna hiperemije je dinamičan proces, što najtipičnije ilustruje  plućne komplikacije u toku srčanih oboljenja (insuficijencija srca, zbog smanjene sposobnosti srca, da istiskuje krv dovodi do nagomilavanja krvi u plućnim venama-hiperemija pluća).

POSTAVI ODGOVOR