Aneurizma

0
231

Aneurizma je mehurasto lokalno proširenje zida krvnog suda u obliku džepa (aneurisma sacciforme), ili  vretenastog oblika (aneurisma fusiforme) čija je šupljina ispunjena zgrušanom ili tečnom krvlju u, vezi sa zjapom-lumenom krvnog suda.
Razlikuju se aneurizme arterijskog, arteriovenskog i sinusoidnog tipa.
Arterijska aneurizma mogu se nalaziti, na bilo kom mestu.Ozbiljnost oboljenja zavisi od mogućnosti njihovog prskanja,koje izaziva unutrašnje krvarenje-cerebralna aneurizma aortnog
luka, oštećenje okolnih organa, oštećenje bronha aneurizmom, kao i mogućnosti razvoja obimne tromboze što može dovesti do prekida cirkulacije u distalnom delu krvnog suda.
Uzrok oštećenja arterije može biti kongenitalna malformacija (cerebralne aneurizme), infektivno oboljenje-šagasova bolest zatim kolagenoza, degenerativno oboljenje.
Aneurizma se može razviti u svim krvnim sudovima u površinskim, u arterijama grudnog koša, (aorta),intraabdominalnim ili intrakranijalnim.
Dijagnoza se postavlja na osnovu arteriografije, ultrazvuka, NMR.
Lečenje:usled opasnosti od tromboze i rupture, aneurizme ako je moguće treba izvršiti hiruršku intrevenciju.

POSTAVI ODGOVOR