Rubra vera

0
296

To je bolest koja se karakteriše povećanjem zapremine krvi,  povećanjem broja eritrocita, granulocita i trombocita.U perifernoj krvi hiperplazijom matičnih ćelija svih loza u koštanoj srži  su u normalnom odnosu.
Klinička slika:bolest se ispoljava različitim simptomima, znacima slabosti, zamor, gubitak apetita, smanjenje telesne težine, vrtoglavica, svrab po koži.Tegobe mogu poticati od CNS-a
(glavobolja, pospanost, zaboravnost, pojava vidnih poremećaja), znojenje ruke, bolovi u ledjima, sklonost ka krvarenjima (epistaxa), krvarenje desni zatim razne gastrointestinalni poremećaji, osećaj punoće, gorušica, bolovi kao kod čira pojava melene.Česti su bolovi u zglobovima, nogama i rukama.Prilikom kliničkog pregleda posmatra se izražena crvenilo lica sa slabom cijanozom usana, ušnih školjki, nosa i sluzokože usta.Konjuktive su  krvave, jezik je crven ili ljubičast.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda sa analizom krvne slike.Laboratorijska analiza ukazuje da u perifernoj krvi se nalazi povećanje svih krvnih ćelija počev sa eritrocitom, hemoglobinom, povećanje hematokrita na vrednost čak do 80-85%, broj leukocita je povećan, broj trombocita značajno povećan i vrednosti mokraćne kiseline su jako povećani.Gleda se sediment urina na leukocite i eritrocite koji su značajno povećani.
Povećana viskoznost krvi mogu izazvati pojavu srčane slabosti.Povećano stvaranje krvnih ćelija prouzrokuje povećani metabolizam nukleinskih kiselina i povećano stvaranje mokraćne kiseline što može dovesti do stvaranja kamenaca u mokraćnim putevima.
Lečenje: najoptimalnije lečenje je flebotomija  (sečenje vene radi popuštanja krvi).Izražene trombocitoze zahteva hemioterapijsku mijelosupresiju.Sa trombozama indikovana je hemioterapija-smanjenje koncentracije hemoglobina kao i oralni antikoagulansi.U zadnje vreme primenjuje se Interferon-alfa terapija.

POSTAVI ODGOVOR