Ahalazija i difuzni spazam jednjaka

0
425

achalasia-indications-pictureAhalazija (Achalasia) nepotpuna ili odsutna relaksacija donjeg sfinktera jednjaka pri gutanju. uz odsustvo peristaltike u donjem delu jednjaka. Uzrok – degeneracija mioenterićnog pleksusa nepoznatog porekla

Simptomi:

Intermitentna disfagija, sporo progredijentna. Često provocirana vrstom i temperaturom hrane. Posebni položaji tela olakšavaju prolaz hrane. Regurgitacija hrane sa mogućom aspiracionom pneumonijom.

Dijagnoza:

RTG pregled – levkasto proširenje jednjaka, oStrih kontura, sa su- ženjem u donjem delu – megaezofagus. Endoskopija – isključenje ma- ligniteta. Ezofagomanometrija – smanjenje tonusa sfinktera, potvrdujc dijagnozu.

Terapija:

Manji obroci, položaji za lakži prolaz hrane. Dilatacija jednjaka balonom, miotomija, krajnja mera — ezofagotomija i rekonstrukcija jed- njaka.
Difuzni spazam jednjaka– hiperkontraktilnost, snažni i nekoordinisani nokreti. Odinofagija i/ili disfagija, potencirana hladnom i/ili toplom hranom. Isključiti kardijalni bol.

Dijagnoza:

RTG – spastiCna suženja, izgled vadićepa, pseudodivertikuli. Često i normalni nalaz. Manometrija – talasi visoke amplitude i dugog tnjanja.

Terapija:

Anksiolitici, antagonisti Ca, nitrati (Isosorbid).

POSTAVI ODGOVOR