Urodjeni tumori grkljana-Tumor congenitales laryngis

0
516
Urođeni tumori grkljana su benigni izraštaji porekla krvnih i limfnih sudova. Najčešći su hemangiomi i limfangiomi, koji se mogu javiti izolovano ili su udruženi sa istim tumorima u farinksu, traheji, medijastinumu, na licu i dr.

Klinička slika

Hemangiome prema lokalizaciji dele na subglotične i glotično – supraglotične. Najčešći je subglotični hemangiom. Tumor je smešten između sluzokože i hrskavice. Dispneja ( otežano disanje) i inspiracijski stridor sa znacima opstrukcije i kašljem su glavni simptomi novorođenčeta. Ove smetnje nisu stalne, već postoje periodi poboljšanja i pogoršanja. U najvećem broju slučajeva, u drugoj godini života dolazi do spontane involucije angioma.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, direktne laringoskopije i laringomikroskopije.

Lečenje

Konzeravativno lečenje podrazumeva preventivne mere protiv infekcije, kortikosteroide, izuzetno se radi traheotomija. Hirurško odstranjenje tumora se primenjuje tek posle 10. godine života.

POSTAVI ODGOVOR