BAHA-kod dece oštećenog sluha

0
223

BAHA-kod__dece_oteenog_sluhaBAHA-aparat služi kao nova metoda-tehnologija u lečenju oštećenja sluha kod dece.Implantacija  BAHA-aparata je prvi put uvodjeno u našoj zemlji.Šta znači BAHA?
U prevodu znači skraćenica Bone anchored hearing aid.To je aparat za koštanu provodljivost zvuka.Pomoću BAHA aparata se koristi prirodna sposobnost tela za  sprovodjenja zvuka.Kost može da sprovodi zvučne vibracije.To je jedini način za opažanje zvuka.
Za razliku od tipičnih slušnih aparata mnogo je efikasnija i sigurnija metoda.

POSTAVI ODGOVOR