Akustika

0
217

akustikaAkustika je povezana sa fiziologijom uha, gde postoji organ za sluh i ravnotežu.U slušnu funkciju su uključeni: uška, spoljni slušni kanal, bubna opna, srednje uho sa slušnim koščicama, slušni živac i pužnica.Kod čoveka uška lokalizuje zvuk.Spoljni slušni kanal prenosi zvučne talase do bubne opne, i do slušne košnice, koje dalje prenose zvučne talase u unutrašnje uho do osetnih ćelija tj. Kortijevog organa.Da bubna opna dobro funkcioniše uslov je izjednačenje pritiska vazduha u spoljnom slušnom kanalu i srednjem uhu.Zvučni talasi do osetnih ćelija mogu dospeti i putem kostiju glave, vibracijom.Postoji tri faze procesa slušanja:
-Mehanički prenos zvučnih talasa do osetnih ćelija.
-Prelaženje mehaničke energije u električne potencijale.
-Električni impulsi preko slušnog živaca, koji se prenose u centre velikog mozga.
Nadražalj organa sluha je zvuk-ton to je pravilan zvučni titralj.Nepravilan zvuk se naziva šum.Ton ima svoju jačinu meri se u decibelima (DB).Visina tona se meri frekvencijom (Hz).Registracija frekvencije kod čoveka je izmedju 16-20.000 Hz.
Vestubularni aparat je periferni organ nalazi se u uhu, služi za ravnotežu tela, koji je povezan sa vidom, senzibilitetom, neurovegetativnim sistemom.Poremećaji vestibularnog aparata mogu da izazovu razne simptome kao povraćanje, znojenje, mučnina, nesvestica, malaksalost, zatim izaziva strah i uznemirenost.

POSTAVI ODGOVOR