Toksično oštećenje sluha

0
280

Toksično oštećenje sluhaToksično oštećenje sluha predstavlja oštećenje kohlearne ili vestibularne funkcije pod dejstvom lekova ili toksina.Toksična dejstva mogu biti egzogene i endogene prirode.U egzogene prirode spadaju otrovi kao benzol, vodonik, gasovi, arsen, ugljen monoksid i drugo.  U endogene intoksikacije spadaju oštećenje sluha koje su posledice hormonskih disfunkcija kao što je dijabetes, histerektomija, oboljenje tireoidne žlezde i dr.Lekovi koji imaju toksično dejstvo kao streptomicin, garamicin, salicilati, arsenski preparati, kinin i dr.

Simptomatologija:
Javlja se obostrano zujanje u ušima, oštećenje sluha, vrtoglavica, nestabilnost, postoji slabost fiksacije očiju.Bolest može da se progredira i nakon obustave lekova.Rade se vestibularni testovi, koji ukazuju na spontani nistagmus, poremećaj vestibula-spinalnog refleksa, hiporefleksiju labirinta.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, ORL pregleda, audiograma, vestibularni testovi.

Lečenje:
Sastoji se od eliminacije leka ili toksina znači od prouzrokovača i davanja niskomolekularnih dekstrana i vitamina.

POSTAVI ODGOVOR